Przydatne strony internetowe

Portale poświęcone niepełnosprawności
http://www.niepelnosprawni.pl (wszystko o niepełnosprawności)
http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl (portal dla osób z niepełnosprawnością oraz pracodawców)

Portale stowarzyszeń, organizacje
http://www.ngo.pl (portal organizacji pozarządowych)
http://www.ptchnm.org.pl (Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych)
http://chorobyrzadkie.blogspot.com (blog poświęcony chorobom rzadkim)
http://www.spes.org.pl (Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych)
http://myasthenia.org (Amerykańska Fundacja na rzecz miastenii)
http://www.myaware.org/
(Stowarzyszenie Wielka Brytania)
http://www.myaware.ie/ (Stowarzyszenie Irlandia)

Urzędy
http://www.nfz.gov.pl/new/index.php (Narodowy Fundusz Zdrowia)
http://www.zus.pl (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
http://www.krus.gov.pl (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
http://www.niepelnosprawni.gov.pl (Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych)
http://www.pfron.org.pl (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
http://www.pcpr.info (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)

Dla studentów (obejmuje głównie uczelnie warszawskie, w przypadku zainteresowania innymi uczelniami napisz do nas!)
http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/informacje-dla-studentow-niepelnosprawnych
http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/uczelnia/niepelnosprawni/Strony/default.aspx
http://dos.wum.edu.pl/content/studenci-i-doktoranci (stypendium specjalne)
http://www.pw.edu.pl/Studenci/Studenci-z-niepelnosprawnoscia
http://www.bon.uw.edu.pl/
http://niepelnosprawni.sggw.pl/
http://www.uksw.edu.pl/Niepelnosprawni

WARSZAWA (dla osób z Warszawy)
http://www.scon.waw.pl (Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych)
http://www.nfz-warszawa.pl (NFZ – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie)
http://idn.org.pl/ptchnm-warszawa/ (Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych, Oddział Regionalny Warszawa)
http://warszawa.pip.gov.pl/pl/ (Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie)

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →