Leki zakazane w miastenii

Najczęściej stosowane leki, które mogą nasilać osłabienie mięśni u pacjentów z miastenią wymienione są w tabeli poniżej (źródło: Miastenia poradnik dla pacjentów pod redakcją dr hab. med. Anny Kostery-Pruszczyk), ale przypominamy o uważnym czytaniu ulotki wszystkich leków, również tych bez recepty, które planujecie przyjmować, ponieważ mogą one nasilać objawy choroby.

Znieczulające kurara i leki kuraro-podobne, sukcynylocholina, wekuronium, pankuronium, hioscyna
Antybiotyki aminoglikozydy (tobramycyna, neomycyna, streptomycyna, gentamycyna)
tetracykliny (doksacyklina, oksytetracyklina)
makrolidy (azytromycyna, klarytromycyna)
ciprofloksacyna, kelithromycyna (Ketek) i inne.
Leki kardiologiczne chinidyna, beta-blokery (propanolol), meksyletyna, werapamil
Leki stosowane w neurologii fenytoina, karbamazepina, gabapentyna, riluzol
Leki stosowane w psychiatrii benzodiazepiny (diazepam, klonazepam, tetrazepam – ostrożnie), chloropromazyna, lit, promazyna, haloperidol, amitryplina
Leki różne d-penicylamina (Cuprenil), chlorochina, kolchicyna, timolol, interleukina-2, cisplatyna

Kategoria:

Skomentuj wpis (0) →