CHOROBY RZADKIE – NARODOWY PLAN DLA CHORÓB RZADKICH

Choroby rzadkie to choroby, które dotykają niewielką liczbę osób w porównaniu do całej populacji i spełniają pewne kryteria odnośnie swojej rzadkości. W Europie choroba uznawana jest za rzadką, jeśli dotyka 1 osobę na 2000. W Europie na choroby rzadkie cierpi ok. 6 proc. społeczeństwa czyli ponad 30 mln osób. Do dziś wykryto ponad sześć tysięcy chorób rzadkich, a nowe choroby są regularnie opisywane w literaturze medycznej. Około 80 % chorób rzadkich ma uwarunkowanie genetycznie, ale istnieją także bardzo rzadkie choroby autoimmunologiczne, infekcyjne oraz rzadkie nowotwory. Do dziś nie jest znana przyczyna wielu rzadkich chorób. Choroby rzadkie to choroby poważne, często przewlekłe i postępujące.
Uwzględniając polskie dane demograficzne szacuje się, że na choroby rzadkie w Polsce cierpi ponad 2 mln osób. Lista chorób rzadkich znanych w Polsce dostępna jest na stronie internetowej: http://www.nadziejawgenach.pl/lista_chorob_rzadkich/ Jest to lista niekompletna i uzupełniana jest na bieżąco. Należy nadmienić, że nie ma obecnie w Polsce, oficjalnego rejestru chorób rzadkich.

Ze względu na rzadkość występowania, trudności w rozpoznawaniu i brak świadomości społecznej, wiedza o chorobach rzadkich jest bardzo niewielka. Dlatego też osoby dotknięte tymi chorobami borykają się na swojej drodze z wieloma problemami. Główne problemy to przede wszystkim:
– trudności z uzyskaniem szybkiej i właściwej diagnozy
– trudności ze znalezieniem specjalistów
– brak odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej
– brak efektywnej współpracy między szpitalami i lekarzami
– trudności z dostępem do właściwej informacji
– zbyt mała ilość badań prowadzona w tym obszarze
– zbyt mała liczba istniejących terapii oraz problem z uzyskaniem refundacji

Niestety leczenie chorób rzadkich w Polsce zostało ocenione jako jedne z najgorszych w Europie. W Polsce diagnoza i leczenie chorób rzadkich stanowi problem, zarówno medyczny, jak i finansowy. Większość lekarzy nie posiada dostatecznej wiedzy, która jest niezbędna do diagnozy i leczenia chorób rzadkich. Co więcej, metody diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie chorób rzadkich są w wielu placówkach medycznych niedostępne. Należy również zaznaczyć, że nie każdy chory kwalifikuje się do żmudnych i drogich badań diagnostycznych, ponieważ budżet ośrodków medycznych na to nie pozwala. W związku z tym w Polsce diagnostyka chorób rzadkich jest ograniczona i opóźniona, a polscy pacjenci z chorobami rzadkimi czują się opuszczeni i lekceważeni, zarówno przez lekarzy, jak i polityków.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, do końca 2013 roku, wszystkie kraje UE powinny opracować i zacząć wdrażać Narodowe Programy Chorób Rzadkich. Takie plany funkcjonują już w wielu krajach, m.in. we Francji, Włoszech, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Bułgarii, Portugalii, Hiszpanii. Niedawno własny krajowy program przyjęła Rumunia.
Niestety w Polsce Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich ciągle jeszcze nie ma. Prace nad Narodowym Planem trwają w naszym kraju od 2011 roku. Głównymi celami dokumentu miały być: rejestracja wszystkich chorób rzadkich, upowszechnienie ich diagnostyki i zwiększenie dostępności do opieki medycznej, rozwój i wspieranie badań oraz edukacja społeczna i pomoc chorym oraz ich rodzinom.
Ostatnie posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich odbyło się 15 stycznia 2015 r. W lutym kwestia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich ma być rozpatrywana przez sejmową Komisję Zdrowia.

Źródło:
http://www.rzadkiechoroby.pl/
http://www.dzienchorobrzadkich.pl/
http://www.nadziejawgenach.pl/
http://www.orpha.net/national/PL-PL/index/strona-główna/
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/choroby-rzadkie
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_pl.htm

Kategoria: Uncategorized

Skomentuj wpis (0) ↓

Leave a Comment